top of page

o mně

Mgr. Michaela Hrubešová

Profesní životopis

1988 - 1992 gymnázium Kutná Hora

1993 - asistent učitele ZŠ Týnec nad Labem

1993 -1996 VOŠ obor fyzioterapeut

1995 - 2000 Univerzita Karlova Praha – Pedagogická fakulta, obor speciální pedagog, zakončeno státní zkouškou z logopedie, surdopedie a terapie poruch učení.

2000 - 2002 speciální pedagog – logoped v PPP Kolín

2002 - 2003 logoped v NZZ Poděbrady

2003 - 2008 logoped v NZZ Český Krumlov

2007 atestace v oboru klinická logopedie

2008 - 2015 klinický logoped na dětském oddělení Psychiatrická nemocnice Dobřany

2015 dosud klinický logoped NZZ Dobřany

V průběhu studia úzká spolupráce s POV (Pražská organizace vozíčkářů), Sdružení CMP, PARAPLE.

Moje moto...

Vítáme vás na stránkách webu klinické logopedie pro děti mládež a dospělé. Naše ambulance poskytuje kvalifikovanou péči v oblasti poruch komunikace. Poskytujeme konzultace, vyšetření a odbornou terapii osobám s poruchou komunikace a to v příjemném prostředí a vždy s individuálním přístupem.

V rámci komplexní péče spolupracujeme úzce s dalšími odborníky z oborů psychologie, psychiatrie, foniatrie, ORL, neurologie, rehabilitace. Dále s odborníky ze školství, jako je pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, mateřské školy a základní školy.

Reference...
rozálie Soukupová

"Byla jsem velice spokojena s profesionálním a klidným přístupem paní Hrubešové. Velice mojí dceři pomohla po operaci krčních mandlí a bylo po huhňání. Mohu vřele doporučit." Soukupová

bottom of page